fbpx
รู้จักกับ 4 เทคโนโลยีสำหรับธุรกิจ ที่ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและยอดขาย_4-business-technology

4 เทคโนโลยีสำหรับธุรกิจ เพิ่มความน่าเชื่อถือและยอดขาย

ในยุค Digital การสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจมีความสําคัญอย่างยิ่ง  เนื่องจากผู้บริโภคสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจได้อย่างง่ายดาย ผ่านช่องทางออนไลน์  ไม่ว่าจะเป็น Google, Facebook, Youtube และ Tiktok  เป็นต้น ดังนั้นความน่าเชื่อถือของธุรกิจจึงเป็นสิ่งสําคัญ ที่จะทําให้ลูกค้าเชื่อมั่น ไว้วางใจจนเกินการซื้อขายและบอกต่อได้

การสร้างความน่าเชื่อถือสามารถทําได้หลายวิธี เช่น

 • การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความโปร่งใสในธุรกิจ (Transparency)
 • การนําเสนอข้อมูลอย่างเป็นกลาง (Unbiased data)
 • การใช้การรับรองจากบุคคลที่สาม (Referral data) เป็นต้น

สำหรับบทความนี้ จะกล่าวถึงวิธีการเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ  รวมทั้งยกตัวอย่างเครื่องมือเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจ เพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและประสบความสําเร็จ

เทคโนโลยีสำหรับธุรกิจ มีอะไรช้าง_4-business-technology_tool

4 เทคโนโลยีสำหรับธุรกิจ ที่ผู้ประกอบการสามารถนำมาประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีสำหรับธุรกิจ (Business Technology) คือ เทคโนโลยีที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เทคโนโลยีเหล่านี้สามารถช่วยธุรกิจในด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารจัดการข้อมูล การสื่อสารการตลาด การบริการลูกค้า เป็นต้น ปัจจุบันมีเทคโนโลยีมากมายที่ธุรกิจสามารถใช้เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือได้ ตัวอย่างดังต่อไปนี้ คือเครื่องมือและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน

1. เทคโนโลยีสำหรับธุรกิจ: บล็อกเชน (Blockchain)

บล็อกเชนเป็นฐานข้อมูลที่มีความปลอดภัย โปร่งใส และเป็นระบบที่มีการกระจายผู้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ธุรกิจสามารถใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในการสร้างและบันทึกการทำธุรกรรมต่าง ๆ อย่างปลอดภัย เนื่องจากทุกการบันทึกในบล็อกเชนจะไม่สามารถแก้ไขได้ ทำให้การนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้มีความโปร่งใสในการดำเนินงานและสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี

2. เทคโนโลยีสำหรับธุรกิจ: ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI)

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เช่น การประมวลผลธรรมชาติ (Natural Language Processing : NLP) และการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning : ML) สามารถช่วยธุรกิจวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า เพื่อทำความเข้าใจความต้องการและความชอบของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการใช้ AI ประมวลผลนี้ ธุรกิจสามารถนำมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแบบเฉพาะเจาะจง หรือ Personalized Marketing ซึ่งจะช่วยสร้างความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือในความสามารถของธุรกิจได้เช่นกัน

4. เทคโนโลยีสำหรับธุรกิจ: สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)

แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter และ LinkedIn เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการสื่อสารกับลูกค้า เพียงแค่เราโพสต์อัปเดตข้อมูลข่าวสาร หรือทำให้ลูกค้ารู้สึกอยากมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วย ก็สามารถสร้าง Community ในสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างแข็งแกร่ง ซึ่งสร้างความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือในธุรกิจได้

ประโยชน์เทคโนโลยีสำหรับธุรกิจ ที่ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ_4-business-technology_benefits

ทำไมเทคโนโลยีใหม่ ๆ ถึงเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ

มารู้จักกับ 3 ประโยชน์หลักที่ธุรกิจและองค์กรนำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 

 • ช่วยให้ธุรกิจเข้าใจลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น เทคโนโลยีอย่าง AI Marketing และ Gemini สามารถช่วยให้ธุรกิจรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปใช้ในการกำหนดกลยุทธ์การตลาด สร้างสรรค์คอนเทนต์ที่ตรงใจลูกค้า และปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ เป็นต้น

 • ช่วยให้ธุรกิจดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เทคโนโลยีสำหรับธุรกิจสามารถช่วยธุรกิจทำงานที่ซับซ้อนและซ้ำซากได้อย่างอัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดข้อผิดพลาด ประหยัดเวลาและทรัพยากรในการทำงานได้ดี

 • ช่วยให้ธุรกิจมีความปลอดภัยมากขึ้น เทคโนโลยีสำหรับธุรกิจ เช่น Google Cloud และ AWS สามารถช่วยปกป้องข้อมูลและทรัพย์สินของธุรกิจจากภัยคุกคามต่าง ๆ เช่น การโจรกรรมข้อมูล การโจมตีทางไซเบอร์ เป็นต้น

ตัวอย่างการนำเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจมาใช้ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ

 • ธุรกิจค้าปลีก สามารถใช้เทคโนโลยีสำหรับธุรกิจ เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า เพื่อกำหนดกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม เช่น การกำหนดโปรโมชั่น การจัดเรียงสินค้า เป็นต้น

 • ธุรกิจธนาคาร สามารถใช้เทคโนโลยีสำหรับธุรกิจเพื่อตรวจสอบและป้องกันธุรกรรมที่ผิดปกติ ซึ่งจะช่วยปกป้องลูกค้าจากภัยคุกคามทางการเงิน เช่น การฉ้อโกงบัตรเครดิต

 • ธุรกิจบริการ สามารถใช้เทคโนโลยีสำหรับธุรกิจเพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น การให้บริการผ่านแชทบอท หรือการให้บริการแบบออโตเมชัน เป็นต้น

เทคโนโลยีสำหรับธุรกิจ ที่ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ_4-business-technology_trust.png

กรณีตัวอย่างการใช้งานเทคโนโลยี สำหรับธุรกิจที่มีหน้าร้านบน Website

เชื่อว่ามีหลายธุรกิจที่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีที่กล่าวมาข้างต้น และมีการนำไปใช้ประโยชน์กันบ้างแล้ว สำหรับหัวข้อนี้ ทาง Deemmi อยากนำกรณีตัวอย่าง (Use cases) ที่องค์กรสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและสร้างความไว้วางใจกับลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น

1. การนำเทคโนโลยีมาช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า

สำหรับธุรกิจที่มี Website เป็นของตัวเอง การให้ความสำคัญในเรื่องประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า หรือ Good User Experience (UX) เป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นนอกจากการใช้งานเทคโนโลยีได้แล้ว ธุรกิจจำเป็นต้องมีความเข้าใจกระบวนการทำงานที่ดีของเครื่องมือต่าง ๆ ด้วย ยกตัวอย่างเช่น

 • เว็บไซต์ต้องสามารถตอบสนองได้ดี ช่วยให้ลูกค้าใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวก รวดเร็ว ทําให้ประทับใจและอยากกลับมาใช้บริการอีก

 • แอปพลิเคชันต้องมี UX ที่ดี ช่วยให้ลูกค้าใช้งานแอปได้ง่าย สะดวก มีความพึงพอใจและประทับใจ สร้างการมีส่วนร่วมและความภักดี

สนใจให้ทีมเราช่วยดูแลเรื่อง Website และ ออกแบบ UX/UI  ติดต่อ Line: @deemmi

2. การนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มความโปร่งใส

เทคโนโลยีสามารถช่วยเพิ่มความโปร่งใสในการดําเนินธุรกิจได้หลายวิธี

 • การแสดงขั้นตอนการดําเนินงานอย่างชัดเจนบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ทําให้ลูกค้าเข้าใจกระบวนการต่าง ๆ ได้ดีขึ้น

 • ระบบการชําระเงินออนไลน์ที่ปลอดภัย เช่น การใช้ SSL Encryption ในเว็บไซต์ ทําให้ลูกค้ามั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูล

 • แสดงรายละเอียดของสินค้าและบริการอย่างชัดเจน เพื่อให้ลูกค้าทราบข้อมูลครบถ้วนก่อนตัดสินใจ

 • ให้บริการหลังการขายที่รวดเร็วและโปร่งใส เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า

3. การนำเทคโนโลยีมาช่วยนําเสนอข้อมูลอย่างเป็นกลาง

การนําเสนอข้อมูลอย่างเป็นกลาง เป็นสิ่งสําคัญสําหรับธุรกิจที่ต้องการสร้างความน่าเชื่อถือ  เนื่องจากการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่ลำเอียงและเกินจริง จะช่วยให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในตราสินค้าและบริษัทมากยิ่งขึ้น ดังนั้นในหน้า Website ของธุรกิจ การเลือกใส่ข้อความจึงควรหลีกเลี่ยงการใช้คำอันเป็นโฆษณาชวนเชื่อ สถิติเกินจริงต่าง ๆ เนื่องจากเมื่อลูกค้าตรวจสอบและพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นเท็จ จะทำให้บริษัทสูญเสียความน่าเชื่อถือทันที 

4. การนำเทคโนโลยีมาสร้างชุมชนออนไลน์เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่น

การสร้างชุมชนออนไลน์ หรือ Online Community  นอกเหนือจากการมีหน้าร้าน Website ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในแบรนด์สินค้าได้ดี การใช้โซเชียลมีเดียอย่าง Facebook, Twitter, Instagram และอื่นๆ เพื่อเปิดพื้นที่ให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทําให้เกิดความสัมพันธ์อันดี เนื่องจากลูกค้าจะได้รับคําแนะนําและประสบการณ์จากลูกค้าคนอื่น ๆ ทําให้เกิดความไว้วางใจในตราสินค้ามากขึ้น ดังนั้นการสร้างชุมชนออนไลน์จึงเป็นกลยุทธ์ที่ดีในการเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ

5. การนำเทคโนโลยีมานําเสนอเนื้อหาที่มีคุณค่า

การนําเสนอเนื้อหาที่มีคุณค่าและน่าสนใจสําหรับลูกค้า เป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างความน่าเชื่อถือของธุรกิจ บทความและเนื้อหาที่มีคุณภาพจะช่วยให้ธุรกิจเป็นที่จดจํา เกิดการแชร์เพื่อบอกต่อ เกิดความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามการสร้างเนื้อหาที่มีคุณค่านั้น ควรคํานึงถึงหลักการต่าง ๆ ดังนี้

 • เนื้อหาที่ครอบคลุมและลึกซึ้ง  อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการอย่างครบถ้วนและให้มิติใหม่ ๆ แก่ผู้อ่าน

 • บทความคุณภาพ จัดทําเนื้อหาในรูปแบบบทความ งานวิจัย หรือการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผู้อ่าน

 • ให้คุณค่าแก่ผู้อ่าน นําเสนอประโยชน์ แง่คิด และมุมมองใหม่ ๆ ที่ผู้อ่านสามารถนําไปใช้ต่อได้

 • เขียนอย่างเป็นกลาง หลีกเลี่ยงการโน้มน้าวอย่างจงใจ นําเสนอข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา

การเขียนบทความหรือเนื้อหาที่ให้ความรู้หรือคุณค่ากับผู้อ่าน ยังช่วยให้ลูกค้ามองเห็นถึงความเชี่ยวชาญและเกิดการจดจำเอกลักษณ์ของแบรนด์ สร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจในระยะยาว

6. การนําเสนอประวัติและข้อมูลบริษัทลงใน Website

การนําเสนอประวัติและข้อมูลของบริษัทบนเว็บไซต์ หรือสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจได้

 • สิ่งที่ควรใส่ในประวัติ  มีดังนี้
  • เล่าเรื่องราวที่มาของก่อตั้งบริษัท วันที่ก่อตั้ง ผู้ก่อตั้ง และเหตุผลในการก่อตั้งบริษัท
  • อธิบายความสําเร็จที่ผ่านมาของบริษัทตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน
 • สิ่งที่ควรใส่วิสัยทัศน์และค่านิยม มีดังนี้
  • อธิบายวิสัยทัศน์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท
  • ระบุค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นเอกลักษณ์และแนวทางการดําเนินงานของบริษัท

การให้ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้ลูกค้าและผู้สนใจเข้าใจที่มา ความเป็นมา และทิศทางของบริษัทได้ชัดเจนยิ่งขึ้น สร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจได้อย่างดี

สนใจให้ทีมเราช่วยดูแลเรื่องการสร้าง Brand ธุรกิจ ติดต่อ Line: @deemmi

7. ใช้การรับรองจากบุคคลที่สาม หรือ Testimonial

การได้รับการรับรองหรือรีวิวจากบุคคลที่สาม (Testimonial) สามารถช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจได้มาก เช่น

 • รีวิวจากลูกค้า ให้ลูกค้าเขียนรีวิวบริการหรือสินค้าของคุณบนเว็บไซต์ จะช่วยให้คนอื่น ๆ เห็นว่าลูกค้าพึงพอใจกับสินค้าและบริการมากแค่ไหน

 • ใบ Certificates หรือการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ  การได้รับการรับรองมาตรฐานสากล เช่น ISO 9001 หรือมาตรฐานอุตสาหกรรมเฉพาะ จะช่วยให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าธุรกิจให้บริการตามมาตรฐานสากล

ดังนั้น Testimonial ถือว่ามีบทบาทสำคัญมาก ๆ กับภาพลักษณ์ของธุรกิจ เพราะการได้รับการยืนยันจากบุคคลที่สามจะทําให้ธุรกิจดูมีความน่าเชื่อถือและโปร่งใสมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการได้ง่ายขึ้น

สรุปในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในการดําเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า การเพิ่มความโปร่งใส หรือการนําเสนอข้อมูลอย่างเป็นกลาง เทคโนโลยีช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างความน่าเชื่อถือได้

การสร้างชุมชนออนไลน์ที่มีปฏิสัมพันธ์ และการใช้การรับรองจากบุคคลที่สามจะช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ การนําเสนอข้อมูล ประวัติ และเนื้อหาที่มีคุณค่าก็เป็นสิ่งจําเป็น ธุรกิจควรใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้าและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า

Share

Search

Search

Recent Post

Related Post

รู้ทัน 3 ช่องโหว่ยอดฮิตของการโจมตีทางไซเบอร์ (Cybersecurity) ที่กระทบงานไอที พร้อมวิธีป้องกันภัยคุกคามระบบและข้อมูลสำคัญ
Lead Generation คือหัวใจสำคัญของการตลาดออนไลน์ เปลี่ยนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ให้กลายเป็นลูกค้าที่พร้อมจะซื้อสินค้าหรือบริการ สร้างยอดขายและความสำเร็จที่ยั่งยืนให้กับธุรกิจของคุณ
อยากออกแบบเว็บไซต์ให้โดนใจลูกค้า แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร มาอ่านวิธีออกแบบเว็บให้ใช้งานง่าย ดึงดูดลูกค้า ไม่ต้องเขียนโค้ด มีเช็คลิสต์ก่อนเปิดตัว และเทคนิค SEO เพิ่มอันดับเว็บ